Membangun Rasa Cinta dan Hormat kepada Leluhur, melalui silaturachim

LAMBANG PB SURAKARTA - Copy

”Sentana / Senopati Tamtama Kasunanan Mataram Kartosuro – Surakarta”

Komandan Pasukan Kuda & Pasukan Gajah Keraton Mataram Kartosuro”’

LAMBANG PINMenurut silsilah keluarga dari pustaka Keraton Surakarta, Bandoro Pangeran Haryo Suronegoro adalah Putera Menantu PB I (Pangeran Puger), semasa muda bernama Raden Manyuro, sebagai senopati tamtama kerajaan Mataram-Kartosuro dan Surakarta, gelar lainnya adalah Pangeran Wahdat. 

SURONEGORO NJURUG SOLO

Assalamualaikum Warohmatullah Wabarakatuh, saha salam kawilujengan pambagiyo kawulo sadaya,

             Saking para putra wayah katur wuninga bilih serat silsilah punika karawit malih, sarta kataliti kanti karembag sarana anjang sana, katata malih saha kinaronce miturut cara ingkang anggampilaken dhumateng ingkang maos. Sayekti ugi ngudi pangukuh dening pinisepuh, putra wayah, family kanti pangajeng-ajeng sagedta dados pustaka Silsilah ingkang leres.  Sakawit serat silsilah punika dipun uri-uri /gulo wentah kasaliran suwargi Raden Sukohardjo Hamungrahardjo, Raden Murtidjo,  pidalem ing Kedunglumbu Kecamatan pasar Kliwon – Sala; ugi panjenenganipun suwargi Raden Sunardi Darmosarojo pidalem ing Kompleks KPAD Gegerkalong – Bandung. Lajeng kabiyantu ambangun serat silsilah punika dening suwargi: Raden Mas Tumenggung Sumantri Hendrodipuro, panggarapipun marengi ing dinten Jumm,at Pon tanggal kaping 3 wulan Sapar warsa Je 1926 windu Sancaya wuku Kuratil pranata mangsa : I; utawi tanggal kaping 23 JULI 1993;  Inggih punika dipun jangkepi miturut Trah Kanjeng Sultan Demak dumugi Trah Sontoturonggo ingkang anurunaken Trah Raden Ngabei Talikepuh miturut Pustaka ing Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.
             Ingkang sakawit,  serat silsilah dipun wiwiti saking trah Sultan Demak Bintara dumugi Bandoro Pangeran Hario (BPH) lan saklanjengipun kasambet Trah Raden Ngabei Sontoturonggo, Raden Ngabei Tohpati ( tuwin sanesipun ), ingkang bade dipun kajangkepi serat sara silah (namung saperlu) gegayutan nurunaken dhumateng inggih punika :
  • Raden Mas Ngabei Wirosarojo / Raden Waluyo ;
  • Raden Ngabei Kudo Djogodipuro ;
  • Raden Suwito / Raden Ngabei Talikepuh ;
  • Raden Ngabei Undakan Wirodigdo ;
  • Raden Nganten Haswo Mandopo ;
  • Raden Wirokudo ;
  • Raden Rara Djuwito ;
  • Raden Sonto Pamundi, ugi
  • Raden Ngabei Prawiro Turonggo.
            Pinangka nglestantunaken serat silsilah punika ing tanggal 18 April 2003 kalajengaken dening Haji Raden Widodo AS., putra mantu Raden Donohardjo, bin R Talikepuh, , kanti pambiyantu sedaya sanak family.
Karana kemajengan ilmu pengetahuan dipun garap mawi cara ngginakaken Program Komputer inggih punika :
      1. Program Microsoft Visio 2003 (kangge pustaka dokumen ingkang kaserat- hard copy) ;

2   Website ing situs WIKI, http//www/id.rodovid.org/wk/Halaman-utama (Rodovid menika struktur silsilah -asmanipun keturunan, satunggaling situs ingkang migunakaken perangkat lunak Media Wiki (sami kaliyan ing Wikipedia), versi Bahasa Indonesia akses ing Google ).
3.   Website ing situs GENI, http://www.geni.com/Family-tree  (struktur silsilah migunakaken  photo & album keluarga);
4.    Website ing situs BLogspot : http://www.blogspot.com/, utawi di http://Wordpress.com ingkang kaserat babagan: Kata Pengantar utawi cerita Leluhur _ ing kahanan sak mangke mboten dipun sumurupi dening putra wayah ;
5.    Website ing situs : id.wordpress,com

Sakwetawis wedal ing Th. 2005 dumugi Th:2013 kasusun utawi kataliti miturut kemajenganipun para keluarga, ingkang tujuanipun nguri-uri gegayuhan para pinisepuh, ugi sagedta dipun tampi sarta miranteni anelesih sarta dununganken trah putra wayah, saha Serat sara silah punika inggih bade haningalaken raos tresna lan konjuk pangurmatan dumating para leluhur saking putra wayah sakpiturutipun.

 Camera

Pintu Gerbang Makam leluhur Bandoro Pangeran Hario Suronegoro, di sebelah timur – selatan Jambatan Bengawan Solo ( masuk Kota Surakarta dari arah Timur )

Camera

Gapuro lawas di area makam sisi kiri, posisi diatas trap undakan jalan menuju area makam kuno dengan tertempel Prasasti dalam aksara Jawa.

Camera

Gapuro lawas di area makam sisi kanan, posisi diatas trap undakan jalan menuju area makam kuno, dengan tertempel Prasasti dalam huruf latin

 
Camera

Pandangan dari depan area makam leluhur Bandoro Pangeran Hario Suronegoro, di Jurug – Solo

 
Camera

Pintu ruang cungkup dimana batu nisan pesarean Bandoro Pangeran Hario Suronegoro, yang dibuat oleh Keraton Kasunanan Surakarta

Ornamen Tulisan bhs Jawa diatas pintu utamaOrnamen bertuliskan aksara jawa di pintu masuk cungkup,          yang menandai bahwa disini disemayamkan keluarga Keraton Surakarta

 
CameraRuang cungkup nisan pesarean Bandoro Pangeran Hario Suronegoro,
 
Maesan Wirosaroyo                                Batu nisan Raden Ngabei Wirosarojo, yang wafat pada tahun 1930 ( generasi ke 29 / Galih Asem ),
                                                                                   dan sebagai pancer Trah keluarga R Ng Wirosarojo
Djembawati_Wukirah_Salsinah
 
R ay Djembawati                                (1) aden Ayu Djembawati Bratatenojo
 
Untitled-Scanned-05                   Photo Raden Mas Soewondo (1922-2009), kaliyan garwo R Ay Sedyaningsih ( 1931-2002), ing Bandung ini adalah putra pertama dari Raden Ayu Djembawati Brototenoyo.
 
Kel R SUPARTO BRATA           Raden Mas Suparto Brata (B:1932), kaliyan garwo Ariyati (1940-2002) ing Surabaya, ini adalah putra kedua dari Raden Ayu Djembawati Brototenoyo.
 
Prodjo Kartika & Sriti         (2)  R Ng Prodjo Kartika / R Darpo Hartono, kaliyan garwo R Ayu Sriti bin R Ng Wirosarojo
 RM SOEMARTONO_WUKIRAH
 
Kdlumbu DMSRY
Kel Darmosaroyo Solo                                                 Photo keluarga Trah Wirosarojo, di Jl Kedung Lumbu, – Batangan – Pasar Kliwon – Surakarta
 
                                     DARMOSAROJ1234 O kel Kd lumbu                                                                                                  Putera-puteri R Ngabei Darmosarojo
 
                                            ???????????????????????????????Nisan makam Rade Ngabei Talikepuh
 
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Awan Tag

%d blogger menyukai ini: